DYNAMIK - Výstavba budov a priemyselných objektov, predaj a preprava stavebného materiálu, výroba betónu, investičná a realitná činnosť.

BETONÁREŇ

Základné údaje

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu, už od roku 1994 prevádzkujeme v Nitre centrálnu betonáreň na Šurianskej ceste.

Naša spoločnosť vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr, okrem základného sortimentu pre uplatnenie v menej náročných podmienkach, sa zaoberáme aj výrobou vysokopevnostných zmesí určených na špeciálne využitie. Betón patrí medzi najvýznamnejšie stavebné materiály, neustály pokrok a rastúce nároky na technológie betónu sú príčinou vzniku nových druhov špeciálnych betónov, preto nami ponúkaný sortiment neustále skvalitňujeme a rozširujeme ho o ďalšie špeciálne druhy betónu. Všetky nami vyrábané betóny uvádzame na trh v súlade s požiadavkami zákona o stavebných výrobkoch. Betónové zmesi a potery ktoré vyrábame, sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality ISO 9001. Neodmysliteľná je pre nás spolupráca s firmou BETÓN RACIO, spol. s r.o., ktorá nám dodáva vysokokvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. Všetky tieto prísady a prímesy sú laboratórne testované. Ponúkame Vám taktiež možnosť výroby betónových zmesí podľa vlastných receptúr a použitie bentonitu pri výrobe betónu.

V roku 2015 prebehla na betonárke rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia, vďaka čomu dosahujeme výkon 60 m3 / 1 hod. Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 5,6,7 a 9 m3. Samozrejmosťou je zabezpečenie vykládky čerpadlom na betón - PUTZMEISTER s dosahom 27, 31 a 36 m.

Vďaka tímu pravidelne preškolovaných, kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou, dobrému technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo a načas vybavovať prijaté objednávky, si naša spoločnosť udržuje stabilné postavenie na trhu. Toto postavenie si chceme udržať i naďalej, preto neustále investujeme finančné prostriedky do obnovy výrobného zariadenia, rozširovania strojného a automobilového parku a do zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov.DYNAMIK HOLDING, a.s., Štúrova 22, 949 01 Nitra Certifikát ISO, OHSAS DYNAMIK HOLDING, a.s. Kontaktujte stavebnú spoločnosť DYNAMIK

DYNAMIK HOLDING, a.s.,
Štúrova 22, 949 01 Nitra; tel.:037/31 415 00, fax: 037/31 415 61; info@dynamik.sk; www.dynamik.sk

dizajn a programovanie: TLC