DYNAMIK - Výstavba budov a priemyselných objektov, predaj a preprava stavebného materiálu, výroba betónu, investičná a realitná činnosť.

DOPRAVA

Základné údaje

Spoločnosť DYNAMIK prevádzkuje stredisko dopravy vo vlastnom rozsiahlom areáli na Štúrovej ulici 148 v Nitre. Poskytovanie dopravných služieb má u nás dlhoročnú tradíciu, preto Vám môžeme ponúknuť z toho vyplývajúce skúsenosti a prax.

Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie dopravných služieb, vykonávanie zemných prác a prenájom stavebných strojov. Stabilnú pozíciu na trhu si udržujeme vďaka profesionalite zamestnancov, sile technického zázemia a komplexnosti poskytovaných služieb s individuálnym prístupom k uspokojovaniu potrieb každého zákazníka. Našimi hlavnými prednosťami sú spoľahlivosť, odbornosť a ústretovosť.

Každoročne investujeme značné finančné prostriedky do rozširovania dopravného parku o nové kusy, čoho výsledkom je rozsiahly vozový park. Dokážeme tým vykonávať široký rozsah stavebných prác vlastnými vozidlami a mechanizmami. Použitím špičkových technológií dokážeme uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Kvalita vykonanej práce a krátke termíny sú pre nás zaväzujúce.DYNAMIK HOLDING, a.s., Štúrova 22, 949 01 Nitra Certifikát ISO, OHSAS DYNAMIK HOLDING, a.s. Kontaktujte stavebnú spoločnosť DYNAMIK

DYNAMIK HOLDING, a.s.,
Štúrova 22, 949 01 Nitra; tel.:037/31 415 00, fax: 037/31 415 61; info@dynamik.sk; www.dynamik.sk

dizajn a programovanie: TLC