DYNAMIK - Výstavba budov a priemyselných objektov, predaj a preprava stavebného materiálu, výroba betónu, investičná a realitná činnosť.

KONTAKTY

Názov spoločnosti

 

DYNAMIK HOLDING, a.s.

Sídlo

 

Štúrova č. 22, 949 01 Nitra,
Slovenská republika

Predseda predstavenstva

 

Ing. Vladimír VIKOR

IČO

 

34134557

DIČ

 

SK 2020410535

 

 

Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Nitra v odd.:
Sa, vl. č. 10247/N

Bankové spojenie

 

VÚB, a.s.
číslo účtu: 1969752358/0200
IBAN: SK0602000000001969752358
SWIFT: SUBASKBX

Sberbank Slovensko, a.s.
číslo účtu: 4220247900/3100
IBAN: SK4631000000004220247900
SWIFT: LUBASKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6616738000/1111
IBAN: SK4511110000006616738000
SWIFT: UNCRSKBX

Telefonický
kontakt

 
037/31 415 00
(ústredňa, sekretariát)

Fax

 

037/31 415 60

E-mail

 

info@dynamik.sk

WWW

 

http://www.dynamik.skHlavné kontakty

Stavebniny

Tel.: 037/6578 205
Mobil: 0905 227 568
stavebniny@dynamik.sk

Kúpeľňové štúdio

Tel.: 037/2900 010
Mobil: 0905 932 724
kupelne@dynamik.sk

Betonáreň

Tel.: 037/6567 016
Mobil: 0905 400 315
betonarka@dynamik.sk

Ďalšie kontakty

DYNAMIK HOLDING, a.s., Štúrova 22, 949 01 Nitra Certifikát ISO, OHSAS DYNAMIK HOLDING, a.s. Kontaktujte stavebnú spoločnosť DYNAMIK

DYNAMIK HOLDING, a.s.,
Štúrova 22, 949 01 Nitra; tel.:037/31 415 00, fax: 037/31 415 61; info@dynamik.sk; www.dynamik.sk

dizajn a programovanie: TLC