Betonáreň Nitra

Už od roku 1994 spoločnosť DYNAMIK prevádzkuje na Šuranskej ceste v Nitre centrálnu betonáreň. Výroba betónových zmesí v betonárni má tak dlhoročnú tradíciu, ktorú sa spoločnosť snaží neustále rozvíjať.

V roku 2015 prebehla na betonárke rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia, vďaka čomu dosahuje výkon 60 m3/1 hod. Doprava betónových zmesí je zabezpečená vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 5, 6, 7 a 9 m3, čím sa benotáreň stala jednou z najmodernejších v Nitrianskom kraji.

Betonáreň ponúka základné aj špeciálne druhy betónu

Betón je materiál, ktorý patrí medzi tie najvýznamnejšie stavebné materiály. Betonáreň vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr. Okrem základného sortimentu pre uplatnenie v menej náročných podmienkach sa betonáreň zaoberá aj výrobou vysokopevnostných zmesí určených na špeciálne využitie.

Neustály pokrok a rastúce nároky na technológie betónu sú dôvodom vzniku nových druhov špeciálnych betónov. Preto betonáreň neustále skvalitňuje a rozširuje ponúkaný sortiment o ďalšie špeciálne druhy betónu.

Technológia výroby betónu

Betón je stavebný materiál, ktorý vzniká tuhnutím dôkladne zmiešanej zmesi kameniva, cementu, vody a chemických prísad. 

Betonáreň na výrobu betónu tiež potrebuje:

  • drobné a hrubé kamenivo, vyhovujúce požiadavkám technických noriem
  • prísady do betónu a stavebnú chémiu (pre betonáreň dodáva firma BETÓN RACIO, spol. s r.o.)

Vysokokvalitné betóny s certifikátmi 

Všetky betóny uvádzané na trh sú v súlade s požiadavkami zákona o stavebných výrobkoch. Betónové zmesi a potery, ktoré betonáreň vyrába, sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality ISO 9001. 

Betonáreň úzko spolupracuje s firmou BETÓN RACIO, spol. s r.o., ktorá je dodávateľom vysokokvalitnej stavebnej chémie a prísad do betónu. Všetky tieto prísady a prímesi sú laboratórne testované. 

Betón na mieru

Betonáreň ponúka možnosť výroby betónových zmesí podľa vlastných receptúr a použitie bentonitu pri výrobe betónu. V prípade záujmu kontaktujte pracovníkov betonárne. 

Betónové zmesi

Štrkopiesky

Strojné zariadenia

Ako výrobné zariadenie slúži betonáreň Stetter H1-RS postavená v roku 2015. V tomto roku prešla betonárka kompletnou rekonštrukciou realizovanou firmou SCHWING STETTER. Toto vysokovýkonné zariadenie disponuje radovým zásobníkom kameniva a miešacím jadrom T 1000.  Betonáreň je vybavená modernými elektronickými systémami váženia všetkých komponentov, ktoré zabezpečujú presnosť a kvalitu namiešaných betónov. Poloautomatickým systémom riadenia výroby betónových zmesí sa dosahuje maximálny výkon 60 m3 za hodinu, vďaka čomu je zabezpečená priebežná výroba zmies.

Doprava betónu z betonárne k jednotlivým odberným miestam či stavbám je zabezpečená vlastnými autodomiešavačmi betonárne.

Doprava betónových zmesí

Výsledkom každoročných investícií do rozširovania vozového parku sú početné stavebné mechanizmy špičkovej kvality. Dopravu betónových zmesí zabezpečuje betonáreň vlastnými autodomiešavačmi. 

Služby

Betonáreň poskytuje prvotriedne služby. Dokáže sa prispôsobiť všetkým zákazníkom a v prípade potreby otvoriť a dodať betónové zmesi aj mimo otváracej doby.

Certifikáty a osvedčenia


Betonáreň DYNAMIK

Šuranská 1493/18
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/656 70 16
0905 400 315
betonarka@dynamik.sk

Otváracia doba:
Pon - Pia, 7:00 - 15:30