Bytový dom Radava

Investor: Obec Radava
Doba realizácie: 2019 - 2020