Bytový dom Štúrovo

Investor: Mesto Štúrovo
Doba realizácie: 2020