OVÁL - Bytové domy Topolčany

Investor: Mesto Topoľčany
Doba realizácie: 2017

Trojica bytových domov je umiestnená na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Jedným z hlavných motívov celého projektu je zachovanie pôvodného priestranstva, ktoré slúžilo ako bežecký okruh. Vďaka výstavbe 48 bytových jednotiek, ktorú realizuje spoločnosť DYNAMIK REAL 2, s.r.o., bude obnovený aj bežecký ovál. Bytové domy sa vyznačujú jednoduchou základnou geometriou hmoty, pričom ozvláštnenie fasád je zabezpečené predovšetkým rytmickým usporiadaním okien, loggií a balkónov.