Certifikovaná stavebná firma

V roku 2002 bol spoločnosti DYNAMIK pridelený certifikát kompletného systému manažérstva kvality ISO 9001. Neskôr prebehla certifikácia aj na ISO 14001. Spoločnosť tiež implementovala systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.

Spoločnosť DYNAMIK je certifikovaná stavebná firma aj pre zatepľovacie systémy Baumit, weber.therm a Ceresit VWS. Licencie a certifikáty boli vydané TSÚS.

Vďaka tomu, že spoločnosť DYNAMIK je certifikovaná stavebná firma, zákazníci sa môžu spoľahnúť na vysokokvalitné produkty a služby.

Od roku 2002 je spoločnosť držiteľom ISO certifikátu, vďaka ktorému potvrdzuje kvalitatívny štandard spoločnosti. Neustále zefektívňuje vonkajšie a vnútorné procesy v rámci spoločnosti, čo umožňuje uchádzať sa o štátne i zahraničné kontrakty. Dynamik Holding a.s. je držiteľom ISO v systéme manažérstva kvality, v systéme environmentálneho manažérstva a v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stavebná výroba

Stavebniny

Betonáreň