Certifikáty

Naša certifikácia

Zavedením systémov kvality  spoločnosť DYNAMIK Holding, a.s., deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné produkty a služby svojim zákazníkom, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a zároveň chrániť životné prostredie a predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov.

V oblasti certifikácie spoločnosť DYNAMIK HOLDING, a.s., taktiež zastrešuje dcérske spoločnosti v oblasti realizácie stavieb (DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.), predaja výrobkov z betónu a betónových zmesí, dodávky a montáže interiérov (DYNAMIK TRADING, s.r.o.), v nákladnej cestnej doprave (DYNAMIK TRANS, s.r.o.) podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006. 

V roku 2020 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. udelená registrácia v schéme EMAS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorého hlavným cieľom je zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti. Všetky informácie o environmentálnom správaní spoločnosti sú zahrnuté v Environmentálnom vyhlásení https://www.emas.sk/dynamik-construction-s-r-o/. 

ISO 9001

Systém manažérstva kvality od roku 2002


ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva od roku 2008


ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy od roku 2010

ISO 10006

Systém manažérstva kvality – návod na manažérstvo kvality v projektoch od roku 2013

Naše členstvá

  • DYNAMIK je členom ISA (Investment Support Association)
  • DYNAMIK je členom Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK)
  • DYNAMIK je členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AmCham)
  • DYNAMIK je partnerom a členom Priemyselnej rady Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU)
  • DYNAMIK je akcionárom Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín (SOAS)
ISA logo
AHK
logo AmCham
STU SvF logo
logo