Dodávatelia

Z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia výberu subdodávateľov pre stavby, ktoré spoločnosť DYNAMIK realizuje, bol zavedený elektronický nákupný systém ITENDER. Je to centrálna databáza registrovaných potenciálnych subdodávateľov spoločnosti.

V prípade, že máte záujem spolupracovať so spoločnosťou DYNAMIK ako poddodávateľ, je potrebné zaregistrovať sa do systému na tejto stránke. Do výberových konaní budú oslovovaní len registrovaní poddodávatelia.

V prípade otázok alebo nejasností ohľadne aplikácie kontaktujte HELPDESK emailom itender@dynamik.sk alebo telefonicky na čísle 
+421 37 655 1111.