História spoločnosti DYNAMIK

 • 1990 História spoločnosti DYNAMIK siaha až do roku 1990, kedy bola založená fyzickou osobou pod názvom Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, stavebná firma
 • 1992 Kúpa pozemku na Zobori a presťahovanie firmy (otvorenie stavebnín, dielne, doprava)
 • 1994 Otvorenie železiarstva LV - FACH na Staničnej ulici v Nitre
 • 1994 Začiatok prevádzky betonárne
 • 1994 Otvorenie stavebnín PROFISTAV v Trnave na Hornopotočnej ulici
 • 1995 Otvorenie stavebnín v Krškanoch v prenajatých priestoroch
 • 1996 Založenie firmy DYNAMIK s.r.o. - stavebná činnosť
 • 2001 Kúpa pozemku na Štúrovej ulici v Nitre, presťahovanie sa
 • 2001 Presťahovanie trnavských stavebnín PROFISTAV do novovybudovaných
  priestorov na Bratislavskej ulici
 • 2002  Predaj železiarstva LV - FACH
 • 2003 Otvorenie novovybudovaných stavebnín v Krškanoch 
 • 2005 Transformácia spoločnosti na DYNAMIK HOLDING, a.s., vznik dcérskych spoločností - začala sa písať nová história spoločnosti DYNAMIK
 • 2005 Založenie spoločnosti VBC NITRA, s.r.o. 
 • 2005 Kúpa budovy bývalých Pozemných stavieb
 • 2006 Ukončenie developerského projektu – 40 bytov v bytovom dome DYNAMIK – Zobor v Nitre
 • 2007 Ukončenie developerského projektu VBC NITRA 
 • 2009 Ukončenie developerského projektu – výstavba bytového komplexu DYNAMIK 2. etapa
 • 2010 Zavedenie systému manažérstva (normy) OHSAS 18 001:2007
 • 2010 20. výročie založenia spoločnosti
 • 2015 25. výročie založenia spoločnosti

DYNAMIK oslávil 20 rokov svojho pôsobenia

Oslava 20. výročia založenia spoločnosti DYNAMIK sa uskutočnila v piatok 1. októbra 2010 v nitrianskom PKO, kde bolo pre obchodných partnerov, priateľov a zamestnancov pripravené slávnostné podujatie s množstvom zaujímavých hostí, akými boli Štefan Skrúcaný, Meky Žbirka a ďalší.

Po slávnostnom príhovore boli ocenení dlhoroční zamestnanci spoločnosti a boli im udelené ďakovné plakety. Ing. Vladimír Vikor prevzal z rúk primátora mesta Nitra, Jozefa Dvonča, CENU PRIMÁTORA ako ocenenie za dlhoročnú spoluprácu s mestom.

DYNAMIK oslávil 25 rokov svojho pôsobenia

25. výročie založenia spoločnosti oslávil DYNAMIK v piatok 2. októbra 2015 v nitrianskom PKO. Pre obchodných partnerov, priateľov a zamestnancov bol pripravený slávnostný večer, ktorým sprevádzal Štefan Skrúcaný; zlatým klincom bohatého kultúrneho programu bolo live vystúpenie Lucie Bílej.