DYNAMIK HOLDING

DYNAMIK HOLDING, a.s.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 34134557
IČ DPH: SK 2020410535
Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Nitra
v odd.: Sa, vl. č. 10247/N

Stavebná výroba

DYNAMIK CONSTRUCTION s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35920475
IČ DPH: SK 2021956508
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. :
Sro, vl. č. 16237/N

Pobočky DYNAMIK

Košice

DYNAMIK CONSTRUCTION
Business Centre Košice
Štúrova 27
040 01 Košice – Staré Mesto

Kontakt

Brno

DYNAMIK CONSTRUCTION CZ s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno
Česká republika

IČO: 17686270
IČ DPH: CZ17686270

Kontakt

Beograd

DYNAMIK CONSTRUCTION d.o.o. Beograd
Makedonska 30
11000 Beograd
Srbsko

Kontakt

Všetko pre stavbu

DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35921773
IČ DPH: SK 2021947015
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.:
Sro, vl. č. 16272/N

Sídlo prevádzky

Stavebniny Krškany
Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovenská republika

Otváracia doba

DYNAMIK Betonáreň

Šuranská 1493/18
949 01 Nitra
Slovenská republika

Otváracia doba

Doprava a stavebné mechanizmy

DYNAMIK TRANS, s.r.o.
Štúrova 148
949 01 Nitra
Slovenská republika

Otváracia doba

Stavebná výroba

DYNAMIK CONSTRUCTION s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35920475
IČ DPH: SK 2021956508
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. :
Sro, vl. č. 16237/N

Kontakt

Všetko pre stavbu

DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35921773
IČ DPH: SK 2021947015
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.:
Sro, vl. č. 16272/N

Sídlo prevádzky

Stavebniny Krškany
Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovenská republika

Otváracia doba

Kontakt

Doprava a stavebné mechanizmy

DYNAMIK TRANS, s.r.o.
Štúrova 148
949 01 Nitra
Slovenská republika

Otváracia doba

Kontakt