Prevádzky

Stavebná výroba

DYNAMIK HOLDING, a.s.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

IČO: 34134557
IČ DPH: SK 2020410535
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.: Sro, vl. č. 16237/N

037/314 15 00
037/314 15 01
037/314 15 60 (fax)

info@dynamik.sk

DYNAMIK CONSTRUCTION s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

IČO: 35920475
IČ DPH: SK 2021956508
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. : Sro, vl. č. 16237/N

037/314 15 36
037/314 15 60 (fax)
nitra@dynamik.sk


Stavebniny

DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35921773
IČ DPH: SK 2021947015
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.: Sro, vl. č. 16272/N

Sídlo prevádzky:
Stavebniny Krškany
Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/657 82 05
037/741 25 62
037/657 82 06 (fax)
stavebniny@dynamik.sk

Otváracia doba:
Pon - Pia, 7:00 - 17:00
Sob, 7:00 - 12:00

Kúpeľňové štúdio
Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/290 00 10
0905 932 724
037/2900 018 (fax)
obklady@dynamik.sk
vizualizacie@dynamik.sk

Otváracia doba:
Pon - Pia, 7:00 - 17:00
Sob, 7:00 - 12:00

Market
Novozámocká 104 
949 05 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/290 00 19 
0917 631 411 
037/2900 018 (fax) 
market@dynamik.sk  

Otváracia doba: 
Pon - Pia, 7:00 - 17:00 
Sob, 7:00 - 12:00

Strešné centrum
Novozámocká 104 
949 05 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/290 00 19 
0917 631 411
037/657 82 06 (fax) 
strechy@dynamik.sk 

Otváracia doba: 
Pon - Pia, 7:00 - 17:00 
Sob, 7:00 - 12:00

Vizualizácia kuchýň
Novozámocká 104 
949 05 Nitra 
Slovenská republika 
Pozrieť na Google mape

037/290 00 10 
0905 932 724 
037/2900 018 (fax) 
obklady@dynamik.sk 
vizualizacie@dynamik.sk

Otváracia doba: 
Pon - Pia, 7:00 - 17:00 
Sob, 7:00 - 12:00


Betonáreň

DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 35921773
IČ DPH: SK 2021947015
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.: Sro, vl. č. 16272/N

Sídlo prevádzky:
Betonáreň DYNAMIK
Šuranská 1493/18
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/656 70 16
0905 400 315
037/656 70 16 (fax)
betonarka@dynamik.sk

Otváracia doba:
Pon - Pia, 7:00 - 15:30


Doprava

DYNAMIK TRANS, s.r.o.
Štúrova 148
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

IČO: 35921781
IČ DPH: SK 2021947081
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č. 16273/N

0915 995 760
doprava@dynamik.sk


Investičná, realitná činnosť a správa nehnuteľností

DYNAMIK REAL, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/314 15 00
037/314 15 60 (fax)
reality@dynamik.sk

IČO: 35920521
IČ DPH: SK 2021947136
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č. 16239/N

VÚB, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0020 4143 9457
SWIFT: SUBASKBX

VBC NITRA, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika 
Pozrieť na Google mape

037/314 15 00
0905 938 526
037/314 15 60 (fax)
vbc@dynamik.sk
www.vbc.sk

IČO: 35971037
IČ DPH: SK 2022106306
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl.č. 17485/N

Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK28 3100 0000 0042 2032 0004
SWIFT: LUBASKBX