Stavebný holding DYNAMIK

DYNAMIK je spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebnou výrobou, dopravnými službami, predajom stavebného materiálu, výrobou transportbetónu, investičnou a realitnou činnosťou. Už od roku 1990 zákazníkom ponúka všetko pre kompletnú realizáciu stavby.

V spoločnosti sa časom vypracoval kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí sú vyškolení v rôznych sférach stavebníctva. DYNAMIK HOLDING zastrešuje kompletnú dodávku stavebného diela od základov až po strechu. Aktívnou činnosťou v rôznych zónach stavebníctva vie zabezpečiť dodávku stavby na kľúč či realizáciu formou design and build.

Hlavným cieľom spoločnosti je napĺňať očakávania zákazníkov, a to prostredníctvom poskytovania služieb najvyššej kvality. Spoločnosť dokáže reagovať aj na tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Bezproblémovú realizáciu náročných diel zabezpečuje aj vďaka veľkému vozovému parku a stavebným mechanizmom.

Stavebný holding DYNAMIK svojou činnosťou pokrýva územie celej Slovenskej republiky a je vyhľadávaným partnerom. Počas hlavnej sezóny v stavebníctve pracuje na projektoch spoločnosti po celom Slovensku cez 700 ľudí. 

V prílohe odborného časopisu TREND - TOP 100 za rok 2018 sa stavebný holding DYNAMIK umiestnil medzi spoločnosťami so zameraním na pozemné staviteľstvo na 13. mieste. S pomedzi všetkých firiem v celkovom hodnotení najväčších stavebných podnikov na Slovensku sa DYNAMIK HOLDING a.s. umiestnil na 7. mieste. Tieto výborné umiestnenia spoločnosť zaradili medzi špičkové firmy pôsobiace v stavebnej výrobe na Slovensku. 

Stavebný holding DYNAMIK v súčasnosti realizuje svoje podnikanie prostredníctvom týchto spoločností, ktoré zastrešuje už od roku 2005: 

 • DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.
 • DYNAMIK TRANS, s.r.o.
 • DYNAMIK TRADING, s.r.o.
 • DYNAMIK REAL, s.r.o.
 • VBC NITRA, s.r.o.

Tieto spoločnosti sú organizačne začlenené do jednotlivých divízií (podľa špecializácie na konkrétne služby a činnosti) a vďaka nim je stavebný holding DYNAMIK schopný zaistiť promptné riešenie dodania materiálov, stavebných zariadení či áut na projektoch. Aj preto dnes v porovnaní s konkurenciou dokáže stavať oveľa lacnejšie a rýchlejšie. 

Divízia stavebnej výroby

Stavebný holding DYNAMIK realizuje výstavbu priemyselných, administratívnych a bytových objektov na území celej Slovenskej republiky, a to prostredníctvom spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., ktorá spadá pod divíziu stavebnej výroby.

Obchodná divízia

Stavebný holding DYNAMIK zastrešuje územie celej Slovenskej republiky a je, vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam, vyhľadávaným partnerom v stavebníctve. Spoločnosť pôsobí v maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti prostredníctvom najväčších stavebnín a kúpeľňového štúdia v Nitre. Svoju obchodnú činnosť spoločnosť rozširuje prostredníctvom zrekonštruovanej betonárky v Nitre. Aktívnou činnosťou v obchodnej divízii stavebníctva vie zabezpečiť dodávku stavebných materiálov na Vašu stavbu. 

Divízia dopravy a stavebných mechanizmov

Prostredníctvom spoločnosti DYNAMIK TRANS, s.r.o. zabezpečuje stavebný holding DYNAMIK pre svojich zákazníkov a ostatných členov holdingu:

 • rozsiahle služby v oblasti prepravy tovaru a materiálu
 • služby poskytované špeciálnymi stavebnými strojmi a mechanizmami
 • prenájom stavebných mechanizmov
 • činnosti, ktoré vykonáva stavebný holding DYNAMIK

Divízia developingu nehnuteľností

Stavebný holding DYNAMIK sa aktívne zapája aj do developingu nehnuteľností. Figuruje na trhu s nehnuteľnosťami, v oblasti developmentu administratívnych priestorov, priemyselných a logistických hál či urbanistickom riešení väčších územných celkov alebo priemyselných parkov.

Certifikáty a ocenenia

Stavebný holding DYNAMIK disponuje radom medzinárodne uznávaných certifikátov:

 • STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001:2015
 • STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015
 • STN OHSAS 18001:2009

A s poskytnutým potvrdením: 

 • STN ISO 10006:2004/ISO 10006:2003


DYNAMIK v číslach

Konsolidovaný obrat skupiny DYNAMIK HOLDING v mil. EUR za uvedené obdobie.

Organizačná štruktúra