Projekty EÚ

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia betonárne
Prijímateľ: DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Štúrova 22, 949 01 Nitra

Miesto realizácie projektu: Nitra, okres Nitra, Nitriansky samosprávny kraj
Začatie projektu: 07/2015
Ukončenie projektu: 10/2015

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201

Stručný opis projektu

V rámci projektu ide o rekonštrukciu a modernizáciu betonárne v meste Nitra s maximálnou výrobnou kapacitou 25 000m3/rok. Navrhované riešenie rekonštrukcie a modernizácie betonárne prostredníctvom nákupu novej technológie na výrobu betónových zmesí umožní aplikovať moderné receptúry na výrobu betónových zmesí, a vyrábať tak vysokopevnostné a špeciálne betónové zmesi, ktoré sú čoraz častejšie požadované pri realizáciách dnešných moderných stavieb.

Ciele projektu

Rekonštrukcia a modernizácia betonárne, nákup vyspelej technológie

Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti výroby

Vytvorenie nových pracovných miest

Výsledky realizovaného projektu

Rekonštrukcia a modernizácia betonárne prostredníctvom nákupu novej technológie umožní aplikovať moderné receptúry na výrobu betónových zmesí, a vyrábať tak vysokopevnostné a špeciálne betónové zmesi, ktoré sú čoraz častejšie požadované pri realizáciách dnešných moderných stavieb.