Spojte sa s nami

Kontakty

DYNAMIK HOLDING, a.s.
Štúrova č. 22
949 01  Nitra
Slovenská republika

Ing. Vladimír Vikor (predseda predstavenstva)

037/314 15 00 (ústredňa, sekretariát)
037/314 15 60 (fax)
info@dynamik.sk
www.dynamik.sk

Bankové spojenie

VÚB, a.s.
IBAN: SK0602000000001969752358
SWIFT: SUBASKBX

Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK4631000000004220247900
BIC: LUBASKBX

UniCredit Bank CZ and SK, a.s.
IBAN: SK4511110000006616738000
SWIFT: UNCRSKBX

Ďalšie informácie

iČO: 34134557
IČ DPH: SK 2020410535

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra v odd.: Sa, vl. č. 10247/N

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Napíšte nám