Stavebná výroba

Realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od výstavby priemyselných stavieb cez bytové a občianske stavby až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov.

Spoločnosť DYNAMIK sa počas svojho pôsobenia na stavebnom trhu od roku 1990 vypracovala na jednu z najúspešnejších stavebných spoločností na Slovensku.

Stavebná výroba, ktorej sa spoločnosť venuje, sa vyznačuje vysokou technickou kvalitou a schopnosťou realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch.

Za skvelými výsledkami stojí kvalitná práca odborných zamestnancov spoločnosti.

Stavebná výroba pre všetky druhy stavieb

Predmetom činnosti spoločnosti DYNAMIK je predovšetkým stavebná výroba, a teda realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta - od výstavby priemyselných stavieb, cez bytové a občianske stavby, až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov. 

Bezproblémová realizácia náročných stavieb je zabezpečená aj vďaka vlastnému vozovému parku a stavebným mechanizmom. Pri výstavbe sa využívajú moderné technológie, spoločnosť vždy pružne reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Stavebná výroba tak dokáže zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Služby

Spoločnosť ponúka nasledovné služby v oblasti stavebnej výroby:

 • komplexná dodávka stavebného diela
 • realizácia stavebných diel na kľúč
 • výstavba priemyselných stavieb
 • výstavba priemyselných parkov
 • výstavba investičných celkov
 • výstavba bytových domov
 • inžinierska činnosť


 • rezidenčný development
 • development administratívnych priestorov
 • development priemyselných a logistických hál
 • development brownfieldových priemyselných areálov
 • urbanistické riešenia a development väčších územných celkov

Certifikáty a licencie

Od roku 2002 je spoločnosť držiteľom ISO certifikátu, vďaka ktorému potvrdzuje kvalitatívny štandard spoločnosti. Neustále zefektívňuje vonkajšie a vnútorné procesy v rámci spoločnosti, čo umožňuje uchádzať sa o štátne i zahraničné kontrakty. Dynamik Holding a.s. je držiteľom ISO v systéme manažérstva kvality, v systéme environmentálneho manažérstva a v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vybrané referencie

Od vzniku spoločnosti DYNAMIK HOLDING a.s. bolo prostredníctvom jej činnosti zrealizovaných viac ako 300 projektov, ktorých hodnota prevýšila 700 mil. EUR. 

Stavby v realizácii

Viac info

Priemyselné stavby

Viac info

Polyfunkčné budovy

Viac info

Bytová výstavba

Viac info

Ostatné stavby

Viac info

Vybraní klienti


DYNAMIK HOLDING a.s.

Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/314 15 00
037/314 15 01

info@dynamik.sk