Stavebná výroba

Realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od výstavby priemyselných stavieb cez bytové a občianske stavby až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov.

Spoločnosť DYNAMIK sa počas svojho pôsobenia na stavebnom trhu od roku 1990 vypracovala na jednu z najúspešnejších stavebných spoločností na Slovensku.

Stavebná výroba, ktorej sa spoločnosť venuje, sa vyznačuje vysokou technickou kvalitou a schopnosťou realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch.

Za skvelými výsledkami stojí kvalitná práca odborných zamestnancov spoločnosti.

Stavebná výroba pre všetky druhy stavieb

Predmetom činnosti spoločnosti DYNAMIK je predovšetkým stavebná výroba, a teda realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta - od výstavby priemyselných stavieb, cez bytové a občianske stavby, až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov. 

Bezproblémová realizácia náročných stavieb je zabezpečená aj vďaka vlastnému vozovému parku a stavebným mechanizmom. Pri výstavbe sa využívajú moderné technológie, spoločnosť vždy pružne reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Stavebná výroba tak dokáže zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Služby

Spoločnosť ponúka nasledovné služby v oblasti stavebnej výroby:

 • komplexná dodávka stavebného diela
 • realizácia stavebných diel na kľúč
 • výstavba priemyselných stavieb
 • výstavba priemyselných parkov
 • výstavba investičných celkov
 • výstavba bytových domov
 • inžinierska činnosť


 • rezidenčný development
 • development administratívnych priestorov
 • development priemyselných a logistických hál
 • development brownfieldových priemyselných areálov
 • urbanistické riešenia a development väčších územných celkov

Vybrané referencie

Stavby v realizácii

Viac info

Priemyselné stavby

Viac info

Polyfunkčné budovy

Viac info

Bytová výstavba

Viac info

Ostatné stavby

Viac info

Certifikáty a licencie

Od roku 2002 je spoločnosť držiteľom ISO certifikátu, vďaka ktorému potvrdzuje kvalitatívny štandard spoločnosti. Neustále zefektívňuje vonkajšie a vnútorné procesy v rámci spoločnosti, čo umožňuje uchádzať sa o štátne i zahraničné kontrakty. Dynamik Holding a.s. je držiteľom ISO v systéme manažérstva kvality, v systéme environmentálneho manažérstva a v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Od vzniku spoločnosti DYNAMIK HOLDING a.s. bolo prostredníctvom jej činnosti zrealizovaných viac ako 300 projektov, ktorých hodnota prevýšila 700 mil. EUR. 

Vybraní klienti