Stavebniny Nitra

História predajní stavebných materiálov spoločnosti DYNAMIK siaha až do roku 1992, kedy boli otvorené prvé stavebniny v Nitre. O tri roky neskôr pribudli už druhé stavebniny, rovnako v meste Nitra.

KONTAKT STAVEBNINY +421 37 65 78 205   

Súťažné podmienky

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť DYNAMIK HOLDING, a.s., so sídlom Štúrova 22, 949 01  Nitra, IČO: 34134557, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10247 (ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Trvanie súťaže 

Súťaž „Vyhrajte laserový merač vzdialeností Bosch!“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 3. 5. 2021 do 17. 5. 2020 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

4. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúce Ceny:

·       1x laserový merač vzdialeností Bosch

(Ďalej len Cena)

Cenu/Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. 

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 18. 5. 2021 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. 

Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výherca bude o výhre informovaný písomne v komentári pod súťažným príspevkom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. 

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. 

6. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené na webovej stránke https://www.dynamik.sk/

7. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://www.dynamik.sk/

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na webovej stránke https://www.dynamik.sk/ Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Stavebniny v nových priestoroch

Od leta 2003 spoločnosť prevádzkuje stavebniny na Novozámockej ulici 104 v Krškanoch, kde sa časom presunuli aj všetky aktivity z pôvodnej predajne. Na mieste došlo k rozsiahlej rekonštrukcii areálu a stavebniny DYNAMIK sa rozšírili o nové priestory - administratívnu budovu a skladovú halu.

Vďaka vlastným priestorom, ktoré tvorí voľná skladová plocha o veľkosti 4000 m2 a krytá skladová plocha v celkovej výmere 2200 m2, ponúkajú stavebniny DYNAMIK najširší výber stavebného materiálu v Nitre a okolí.

Stavebniny - samoobslužný market

Stavebniny ponúkajú široký sortiment náradia:

 • murárske, maliarske, obkladačské a záhradné náradie
 • kotúče a vrtáky
 • spojovací materiál
 • elektro-inštalačný materiál
 • vodoinštalačný materiál 
 • výber produktov na ploche viac ako 300 m2 

Najväčšie kúpeľňové štúdio v Nitre

Stavebniny disponujú veľkorysou prezentačnou plochou 500 m2, kde nájdete moderné kúpeľňové riešenia pre váš domov.

 • 65 unikátnych riešení kúpeľní v reálnych rozmeroch
 • bohatá ponuka obkladov a dlažieb z rôznych krajín: slovenské, české, nemecké, talianske, španielske, poľské a čínske
 • obklady a dlažby skladom – ihneď k odberu
 • vizualizácia kúpeľní

Predaj elektrického náradia

 • predaj elektrického náradia renomovaných značiek MAKITA, BOSCH a METABO
 • odborné poradenstvo

Strešné centrum

 • sortiment strešných krytín a príslušenstva
 • poradenstvo pri realizácii
 • stavebniny zabezpečujú aj dopravu materiálu

Výhody pre vašu stavbu

Stavebniny DYNAMIK zabezpečia stavebný materiál pre novú stavbu aj rekonštrukciu.

V Nitre sú stavebniny DYNAMIK najväčším predajcom stavebného materiálu značiek WIENERBERGERYTONGPORFIX a CERESIT od firmy Henkel Slovensko, s.r.o. Spoločnosť je strategickým partnerom a distribučným skladom spoločnosti HAURATON, ktorá sa zaoberá odvodňovacími systémami. 

Kvalitu svojich služieb spoločnosť zvyšuje pravidelným odborným preškoľovaním personálu.

Prečo sú stavebniny DYNAMIK najvyhľadávanejšími v Nitre a celom regióne?

 • odborná pomoc od začiatku stavebných prác až po úspešné dokončenie stavby
 • ponuka kompletného sortimentu stavebného materiálu pre stavbu a strechu
 • zabezpečenie potrieb malých stavebníkov aj veľkých firiem
 • zabezpečenie autodopravy a dovoz materiálu priamo na stavbu - nielen v Nitre, ale aj po celom Slovensku
 • poradenská činnosť priamo na vašej stavbe
 • ústretový a odborný prístup
 • zázemie stavebnín
 • stavebniny DYNAMIK majú stovky spokojných zákazníkov

Služby

Stavebniny DYNAMIK vychádzajú v ústrety všetkým zákazníkom, a to poskytovaním komplexných služieb:

Sortiment

Cement

Presné murovacie tvárnice

Debniace betónové tvárnice

Tehly

Stavebná chémia

Izolačné pásy

Tepelná a zvuková izolácia

Sádrokartón

Zámkové dlažby

Odvodňovacie systémy

Zatepľovací systém

Spojovací materiál - kotviaca technika

Betonárska oceľ

Komíny a komínové systémy

+ veľké množstvo doplnkového stavebného materiálu

Ocenenia


Stavebniny Krškany

Novozámocká 104
949 05 Nitra
Slovenská republika
Pozrieť na Google mape

037/657 82 05
037/741 25 62
0905 227 568
stavebniny@dynamik.sk

Otváracia doba:
Pon - Pia, 7:00 - 17:00
Sob, 7:00 - 12:00

Obchodní zástupcovia

Stavebniny:

Mgr. Mário Meluš
0905 244 527

0918 628 863

Ing. Peter Šašura
0905 476 567

Obchodný zástupca

Betonáreň:

Ing. Slavko Bohumel
0905 400 315

037/656 70 16

betonarka@dynamik.sk